Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Zasady współpracy między Klientem i terapeutą

 

 • Współpraca rozpoczyna się od konsultacji psychologicznej (od 1 do 3 spotkań), w wyniku której określa się problemy Klienta, cel pracy, intensywność i prawdopodobny czas trwania terapii, obowiązujące zasady oraz inne tematy ważne dla Klienta.
 • Spotkania odbywają się regularnie, zazwyczaj 1 raz w tygodniu.
 • Czas trwania sesji wynosi 50-60 min. i podlega opłacie w wysokości 100 zł.
 • Klient zobowiązuje się do przestrzegania terminów wizyt.
 • W trakcie spotkań terapeuta i Klient zobowiązują się do wyciszenia lub wyłączenia i do nieużywania telefonu.
 • Klient ma prawo do odwołania 1 wizyty w miesiącu kalendarzowym na co najmniej 4 godziny przed umówionym spotkaniem, z jakichkolwiek przyczyn bez dodatkowej opłaty, łączna liczba odwołanych spotkań bez konieczności wniesienia dodatkowej opłaty nie może przekroczyć 4. Klient zobowiązuje się uiścić pełną opłatę za każde kolejne odwołane spotkanie (a zatem 2. w miesiącu kalendarzowym lub 5. w ogóle i kolejne, bez względu na przyczynę odwołania).
 • Zmiana terminu wizyty na inny, w ciągu 7 dniu, nie wiąże się z dodatkowymi kosztami i nie jest traktowane jak odwołanie wizyty pod warunkiem, że nastąpi na 24 godziny przed umówioną wizytą. 
 • W przypadku spóźnienia się Klienta na sesję, czas spotkania nie jest przedłużany, a spotkanie podlega pełnej opłacie.
 • W każdym momencie Klient ma prawo zrezygnować z terapii, o czym powinien powiadomić terapeutę.
 • Terapeuta zachowuje tajemnicę zawodową oraz pełną dyskrecję odnośnie do przebiegu terapii oraz danych osobowych Klienta.
 • Z tajemnicy zawodowej terapeuta zwolniony jest tylko w przypadku, jeśli Klientowi lub komuś z jego otoczenia grozi niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia oraz w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych.
 • Terapeuta zobowiązuje się do rzetelnej pracy i stosowania skutecznych, zgodnie ze stanem wiedzy, form terapii i metod pracy terapeutycznej.
 • W przypadku konieczności zmiany terminu spotkania obowiązkiem terapeuty jest poinformować o tym Klienta i ustalić nowy termin sesji.
 • Terapeuta ma prawo odmówić terapii w sytuacji, gdy Klient w sposób rażący narusza jego dobro osobiste, napastuje, obraża lub łamie postanowienia kontraktu.
 • Terapeuta może również odmówić terapii, jeśli uzna, że jego kompetencje są w danym przypadku niewystarczające, aby należycie pomóc Klientowi – jest w takiej sytuacji zobowiązany do poinformowania i zaproponowania mu innego terapeuty lub miejsca, gdzie może uzyskać pomoc.
 • Terapeuta nie angażuje się w relacje seksualne jakiegokolwiek rodzaju z obecnymi i byłymi Klientami.
 • Klient ma prawo odmówić odpowiedzi na każde pytanie zadanie przez terapeutę, rozumie jednak, że szczera i otwarta współpraca służy uzyskaniu pożądanego efektu współpracy z terapeutą.
 • Terapeuta respektuje postanowienia Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?